Ga naar de inhoud

Reconstructie Oranjeweg e.o.

In opdracht van de gemeente Rheden werken wij – aannemerscombinatie Hoornstra Infrabouw en Boskalis Nederland – tot juni 2024 aan de herinrichting van de Oranjeweg, Sportlaan en Arnhemseweg. Tevens wordt er gewerkt aan de aansluitingen op de zijwegen Nassaustraat, Johan van Meeckerenstraat, Daem van Heerdtplein, Ambtsjonkerstraat, Haverweg, Brinkweg, Willem Barentzstraat en Parallelweg. In deze nieuwsbrief geven wij u een doorkijk voor de komende periode, tot aan de kerst, tijdens de kerst en wanneer we weer opstarten na de kerstvakantie.

Werkzaamheden tot aan de kerstvakantie
Zoals half november gemeld, liggen we op schema. Sterker nog, we gaan sneller dan in eerste instantie gedacht. Het is nog een paar weken tot aan de kerstvakantie. Deze periode gebruiken we om de Oranjeweg zo goed mogelijk begaanbaar te maken tijdens de feestdagen. Zo ronden we fase 5 af, inclusief waar mogelijk het vernieuwen van de trottoirs. Dit alles is afhankelijk van de weersomstandigheden.

In week 51, de week voor de kerstvakantie, gaan we asfalteren. Op donderdag 21 december starten we om 07.00 uur met de werkzaamheden zodat we aan het einde van de dag de weg weer vrij kunnen geven. We asfalteren het gedeelte van fase 5 tussen de Haverweg en de Arnhemseweg. Ook asfalteren we vanaf de DekaMarkt tot aan de kruising Oranjeweg – Johan van Meeckerenstraat. In dit deel brengen we voor de kerstvakantie ook het straatwerk (trottoirs) aan. Deze werkzaamheden zijn afhankelijk van de weersomstandigheden.

Beplanting boomspiegels Oranjeweg
Vrijdag 22 december gebruiken we om de Oranjeweg op te ruimen. Daarnaast willen we extra aandacht vragen voor de boomspiegels. De grond onder de bomen is beplant. Deze gaan we, in het kader van de werkzaamheden, leeghalen. Het gaat om de bomen aan de Oranjeweg, gelegen tussen de Haverweg en het Daem van Heerdtplein. Mocht u diegene zijn die deze boomspiegel heeft ingeplant en beheerd, wilt u dan contact opnemen met ons? Dan kunnen we afspraken maken over het plantgoed dat in de boomspiegels staat.

Tijdens de kerstvakantie en start werk
Tijdens de kerstvakantie ligt het werk stil. Vandaar dat we zorgen dat we het werkterrein schoon en netjes achterlaten. De eerste week na de kerstvakantie – maandag 8 januari – gaan we weer buiten aan het werk gaan. Ook vinden vanaf 10 januari de inloopmomenten weer plaats.

Mochten er tijdens de kerstvakantie calamiteiten plaatsvinden dan kunt u contact opnemen met Manja Buijen. Telefoonnummer: 06 10363318.

Informatie en contact
Wij informeren u op verschillende manieren over de werkzaamheden.
Direct contact tijdens het inloopmoment woensdag tussen 14:00 en 14:45 uur in de schaftkeet in het werkvak, via de mail oranjewegrheden@hoornstra-infrabouw.nl of telefonisch via 06 10363318.

Met vriendelijke groet,

Manja Buijen
Omgevingsmanager
06 10363318