Ga naar de inhoud

117 suggesties voor de Oranjeweg

Inbreng bewoners
Medio januari is begonnen met de inventarisatie onder de inwoners. Om de wensen en knelpunten in kaart te brengen is Neerlands in opdracht van gemeente Rheden een participatietraject gestart. Via een bewonersbrief en huis-aan-huis flyer zijn de bewoners hierover geïnformeerd. Op deze website hebben bewoners tot en met 16 januari 2022 digitaal hun wensen, ideeën en knelpunten met betrekking tot de Oranjeweg in kunnen brengen.

Gemeente Rheden spreekt haar waardering uit naar de hoge betrokkenheid van bewoners. In totaal zijn er ruim 117 suggesties ingezonden, waarvoor dank! Van deze ingediende suggesties hebben een groot aantal betrekking op de verkeersveiligheid.

De vijf hoofdpunten zijn:

  1. Snelheidsremmende maatregelen (wegversmalling);
  2. Verbeteren verkeersveiligheid Oranjeweg-Haverweg en Oranjeweg-Arnhemseweg;
  3. Verbeteren verkeersveiligheid Oranjeweg-Parallelweg;
  4. Toepassen van optische wegversmalling d.m.v. verbreden fietsstroken;
  5. Toepassen van veilige oversteekplaatsen t.h.v. Haverweg.

Alle inbreng is verwerkt tot één transparant en overzichtelijk document en kunt hier vinden.