Ga naar de inhoud

Faseringsplanning werkzaamheden

Herinrichting

Oranjeweg

Oranjeweg

Rheden

Start: 16 november 2021

Gereed: februari 2024

Op deze website vindt u meer informatie over de herinrichting van de Oranjeweg in Rheden. De riolering in deze wijk is aan het einde van zijn levensduur en moet vervangen worden. Omdat de straat open moet, kijkt de gemeente ook direct kritisch naar de herinrichting van de openbare ruimte.

Het ontwerp maakt de gemeente samen met de bewoners uit de buurt. In dit ontwerp streeft de gemeente naar een veilige en duurzame inrichting. Houdt deze website in de gaten. Regelmatig plaatsen we updates over de ontwikkelingen in uw wijk.

Blijf op de hoogte van de ontwikkelingen rondom de herinrichting van de Oranjeweg in Rheden

Schrijft u zich hier in voor de nieuwsbrief

Blijf op de hoogte

Abonneer u hier op onze nieuwsbrief en wij houden u op de hoogte over de voortgang van de herinrichting van de Oranjeweg in Rheden.

De laatste nieuwsbrieven

Nieuwsbrieven

Abonneer u hier op onze nieuwsbrief en wij houden u op de hoogte over de voortgang van de herinrichting van de Oranjeweg in Rheden.

Bij de herinrichting van de Oranjeweg werken we aan

Planning

Participatie
Inbreng kansen en knelpunten
 • Tot en met 16 januari 2022 verzamelen van top 5 knelpunten, zorgen en/of ideeën in de Oranjeweg. Praat mee!
Oranjeweg buurt mee!
Informatiepunt Oranjeweg buurt mee!
 • Informatiepunt aanwezig in de wijk. Bewoners kunnen tussen 10.00 uur en 18.00 uur vrijblijvend informatie krijgen over de stand van zaken van de werkzaamheden in de wijk.
 • Digitaal publiceren definitief ontwerp.
juli 2022
Inloopavond
Inloopavond

Op 6 juli is er een inloopavond bij Dorpshuis Rheden.

 • Datum: Woensdag 6 juli 2022
 • Waar: Dorpshuis Rheden, Meester B. van Leeuwenplein 3
 • Tijdstippen: Vrij inlopen tussen 18.30 en 21.00 uur

Op de volgende momenten wordt er een korte toelichting gegeven op de totstandkoming van de ontwerpen. Deze presentatiemomenten vinden plaats op 19.00 uur en om 20.00 uur.

juli 2022
Schetsontwerp
Presentatie schetsontwerp

Juli 2022 zal het schetsontwerp op deze website worden gepubliceerd.

maart 2023
Definitief ontwerp
Publicatie definitief ontwerp

Eind maart zal het definitieve ontwerp op de website worden gepubliceerd.

Kwartaal 3 2023
Selectie aannemer
Selectie aannemer

Kwartaal 3 van 2023 zal het de aannemer geselecteerd worden.

>>
Fase 1
Buurtweg t/m Nassaustraat
25-09-2023 t/m 21-12-2023

Fase 1: Buurtweg t/m Nassaustraat 

25-09-2023 t/m 21-12-2023

Wadi’s, zaksloten en wandelpad
27-10-2023 t/m 21-12-2023

Wadi’s, zaksloten en wandelpad

27-10-2023 t/m 21-12-2023

Fase 2
Nassaustraat t/m Daem van Heerdtplein
08-01-2024 t/m 08-03-2024

Fase 2: Nassaustraat t/m Daem van Heerdtplein

08-01-2024 t/m 08-03-2024

Fase 3
Daem van Heerdtplein t/m Haverweg
11-03-2024 t/m 19-04-2024

Fase 3: Daem van Heerdtplein t/m Haverweg

11-03-2024 t/m 19-04-2024

Fase 4
Kruising Arnhemseweg
22-04-2024 t/m 13-05-2024

Fase 4: Kruising Arnhemseweg

22-04-2024 t/m 13-05-2024

Fase 5
Haverweg t/m Arnhemseweg
27-11-2023 t/m 21-12-2023

Fase 5: Haverweg t/m Arnhemseweg

27-11-2023 t/m 21-12-2023

Fase 6
Arnhemseweg t/m Willem Barentzstraat
19-02-2024 t/m 08-03-2024

Fase 6: Arnhemseweg t/m Willem Barentzstraat

19-02-2024 t/m 08-03-2024

Fase 7
Willem Barentzstraat t/m Parallelweg
18-03-2024 t/m 26-04-2024

Fase 7: Willem Barentzstraat t/m Parallelweg

18-03-2024 t/m 26-04-2024

Fase 8
Spooroversteek
week 22 2024

Fase 8: Spooroversteek

week 22 2024

Fase 9
Arnhemseweg
08-01-2024 t/m 18-06-2024

Fase 9: Arnhemseweg

08-01-2024 t/m 18-06-2024

Duurzame en veilige inrichting

In het nieuwe ontwerp wordt gestreefd naar een duurzame en veilige inrichting. Dit houdt in:

 • Het gedeeltelijk vernieuwen en vergroten van riolering en afkoppelen van hemelwater om wateroverlast tot het minimum te beperken;
 • Verkeerstechnische inrichting volgens 50 km/uur met verkeersremmende maatregelen en verbetering van de fietsvoorzieningen;
 • Minder stenen en meer groen in de wijk;
 • Rekening houden met klimaatadaptatie zoals het verminderen van hittestress en versterken van de biodiversiteit.
Toekomstbestendige inrichting
Vernieuwen en vergroten rioolstelsel
Verkeersveiligheid vergroten
Groenstructuur verbeteren
Hittestress verminderen
Biodiversiteit versterken

Wat vindt u?

Participatie

Kansen en knelpunten

In januari 2022 heeft gemeente Rheden een start gemaakt met de inventarisatie onder de inwoners. Om de wensen en knelpunten in kaart te brengen is Neerlands in opdracht van gemeente Rheden een participatietraject gestart. Op deze website hebben bewoners tot en met 16 januari 2022 digitaal hun wensen, ideeën en knelpunten met betrekking tot de Oranjeweg in kunnen brengen. Gemeente Rheden spreekt haar waardering uit naar de hoge betrokkenheid van bewoners. In totaal zijn er ruim 117 suggesties ingezonden! Van deze ingediende suggesties hebben een groot aantal betrekking op de verkeersveiligheid.

De vijf hoofdpunten zijn:

 1. Snelheidsremmende maatregelen (wegversmalling);
 2. Verbeteren verkeersveiligheid Oranjeweg-
 3. Haverweg en Oranjeweg-Arnhemseweg;
 4. Verbeteren verkeersveiligheid Oranjeweg-Parallelweg;
 5. Toepassen van optische wegversmalling d.m.v. verbreden fietsstroken;
 6. Toepassen van veilige oversteekplaatsen t.h.v. Haverweg.

Ontwerp

Op 6 juli 2022 heeft de inloopavond plaatsgevonden waarin informatie en het ontwerp gedeeld werd rondom de herinrichting van de Oranjeweg in Rheden. Ook is er de mogelijkheid geweest om kennis te maken met een deel van het projectteam en was er de ruimte om te reageren en vragen te stellen. Ook digitaal was er tot 11 juli 2022 mogelijkheid om te reageren. Deze inbreng is gebundeld tot een document waarin alle input verzameld is en waarin de reactie vanuit het projectteam van gemeente Rheden zijn verwerkt (zie nieuwsbrieven). 

Op 31 maart 2023 zijn de definitieve ontwerptekeningen gepubliceerd en zijn de betrokkenen geïnformeerd via de nieuwsbrief.

Heeft u zelf ideëen of wensen met betrekking tot de herinrichting van de Oranjeweg in Rheden?

Praat mee!

U kunt tot en met 16 januari 2022 digitaal uw top 5 ideeën voor de toekomst aangeven en uw top 5 knelpunten of zorgen over de huidige situatie kenbaar maken. Dit doet u via dit formulier. 

Alle inbreng wordt transparant en overzichtelijk verwerkt tot één document en gepubliceerd op de website.


  Heeft u nog vragen?

  Contact

  Voor meer informatie over de ontwikkelingen van het project houdt u deze website in de gaten en/of meld u aan voor de online nieuwsbrief. Hierop geven we ook updates over het werk.

  Als u nog vragen hebt, kunt u contact opnemen met de omgevingsmanager, mevrouw Manja Buijen.

  opdrachtgever
  voorbereiding
  participatie